Brak zainstalowanej wtyczki FLASH.
Aby pobrać najnowszą wersję Adobe Flash Player kliknij link: Pobierz wtyczkę
Tu jesteś: ikona Strona Główna

Najnowsze aktualności


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z §24 Statutu Sołectwa Wójt Gminy Gorzyce zwołuje d dniu 20 lutego 2015r. o godz. 17.00 zebranie wiejskie w Bluszczowie, które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Bluszczowie.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie porządku zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania w głosowaniu jawnym.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
6. Zapoznanie zebranych ze Statutem Sołectwa (w części dot. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej)
7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej
1. zatwierdzenie regulaminu wyborów
2. zgłaszanie kandydatów na Sołtysa
3. wybór Komisji Skrutacyjnej
4. przeprowadzenie tajnego głosowania
5. ogłoszenie wyników wyborów
6. ustalenie liczby wybieranych członków Rady Sołeckiej (od 6 do 9)
7. zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej
8. powołanie Komisji Skrutacyjnej
9. przeprowadzenie tajnego głosowania
10. ogłoszenie wyników wyborów
8. Upoważnienie Sołtysa i 2 członków Rady Sołeckiej do dysponowania środkami finansowymi sołectwa.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie zebrania.
ikona


23.12.2014

Awaria w przepompowni
kanalizacji sanitarnej
W dniu 23.12.2014 nastąpiła awaria przepompowni kanalizacji sanitarnej - ściekowej znajdującej się przy ulicy Młyńskiej w Bluszczowie. Z naszych informacji które posiadamy przepompownia wyposażona jest w dwie pompy, niestety żadna się nie uruchomiła. Pomimo zabudowanego systemu zabezpieczającego, który jak się okazało nie działa prawidłowo, nikt nie wiedział o awarii przepompowni, gdyby nie pobliscy mieszkańcy. Na skutek awarii nastąpiło zalanie pobliskiej łąki ściekami znajdującej się przy przepompowni oraz przy budynku mieszkalnym.
Będąc przy przepompowni zauważyliśmy wiele zaniedbań np. brak zabezpieczenia wejścia do przepompowni przed niepowołanymi osobami – brak kłódki. Dlaczego nie ma zabezpieczenia włazu do ścieków również przed niepowołanymi osobami skoro wejście do przepompowni jest otwarte dla wszystkich osób? Czy musi dojść do tragedii…? Co będzie jak wpadnie tam dziecko? Kolejną rzeczą która budzi zastrzeżenia jest umieszczenie skrzynki elektrycznej poza przepompownią, a umieszczeniu jej na działce prywatnej bez zgody jej właściciela. Skrzynka elektryczna nie ma podwyższenia i jest umieszona poniżej przepompowni co może spowodować jej zalanie przez opady deszczu lub ścieki w przypadku awarii przepompowni. Kolejnym niedopatrzeniem jest brak umieszczenia w obrębie przepompowni informacji zawierającej numer telefonu alarmowego na wypadek awarii na który mogą zadzwonić mieszkańcy.
Nasuwa się pytanie czy został dokonany odbiór tej przepompowni i sprawdzenie poprawności działania systemu zabezpieczającego, a jeżeli została odebrana to przez kogo i kto się pod tym podpisał? Jaka osoba ponosi odpowiedzialność za wszystkie zaniedbania wymienione powyżej? Czy ktoś sprawuje w ogóle nadzór nad tą przepompownią?


BLUSZCZÓW
Sołectwo
Oświata
OSP
KGW
Najpiękniejsza Wieś
Firmy
Archiwum
Copyright © 2006 - 2014 All Rights Reserved
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych